Installasjon

Våre installatører og teknikere sørger for at lyd -/og lysanlegg er riktig tilpasset sine omgivelser. Gode lyd -/og lysforhold er en av hovedkriteriene for et vellykket arrangement.