Om Molde Forum AS

Hvert år, en uke midt i juli, arrangeres Norges – og kanskje Europas viktigste jazzfestival, i Molde. All teknisk gjennomføring, fra intimkonserter til store utendørskonserter, blir besørget av Molde Forum. Med dette krevende arrangementet som ballast, har Molde Forum opparbeidet seg en meget bred kompetanse som kommer andre arrangører av festivaler og lignende tilstelninger til gode. Bedriften har et stort lager med materiell og utstyr som kan kjøres ut og rigges på kort varsel.

Molde Forum har hele tiden en stab av topp faglig ekspertise innenfor fagfeltene: lyd, lys og sceneteknikk.