Historikk

Molde Forum er et heleid selskap av Moldejazz. Det ble dannet i 1990 som en konsekvens av festivalens behov for en profesjonell stab av teknikere innen lyd, lys og sceneteknikk. Tanken bak etableringen av Molde Forum, var at en så behovet for en lokal leverandør av scenetekniske løsninger til større og mindre arrangement innen kultur, idrett og kommersielle arrangement i regionen. Daglig leder siden starten har vært Jo-Tore Bæverfjord, som før dette var festivalens tekniske leder på frivillig basis.

Molde Forum har hele tiden hatt Moldejazz som den desidert største kunden, men har også opparbeidet seg en bred kundeportefølje av andre større og mindre kulturaktører.

Styret anno 2000 (fra venstre): Jo-Tore Bæverfjord (daglig leder), Torgeir Dahl og Bjørn Nilsen. Under: styremedlemmene Lasse Bræin og (...)

 

 

      Moldejazz 2000, Rådhusplassen 

      Rigging av scene