Utførte oppdrag

Det er en lang liste av større og mindre arrangementer i midt-Norge som Molde Forum har hatt det produksjonstekniske ansvaret for. I tillegg har vi levert en rekke møbelinnredninger og installasjoner innen lyd, lys, av-teknikk og styringssystemer.