Div. andre bygg

  • Frei Ungdomsskole
  • Romsdal Videregående skole
  • Kvam skole
  • Molde Rådhus
  • Sikkerhetssenteret Aukra
  • Brunvoll AS
  • Gjensidige Nordmøre og Romsdal
  • Aker Langstein